Nomedica - den naturlige løsning

Om Nomedica Hvordan rask? Hvordan slank? Emner Butik
Til Nomedica startside Nomedica på Facebook   Ugeskrift for Lægfolk ARKIV  

 


Lang vej til et nyt syn på sygdom og sundhed

Siderne på nomedica.dk skrives/redigeres af John Buhl. Du kan finde mig på Facebook her.

Jeg har brugt det meste af mit liv på at studere og praktisere alternative metoder, og møder derfor ofte mennesker som tror, at jeg ved præcist hvilke naturprodukter, der vil klare en bestemt sygdom eller skavank.

Når jeg så forsøger at forklare, at det er kroppen selv, som helbreder, og der egentlig ikke findes helbredende præparater, får det nok mange til at tænke, at jeg vist ikke har lært ret meget gennem alle disse år.

På en måde har de ret.

Det meste af tiden er gået med at studere og praktisere metoder, som jeg senere fandt ud af alligevel ikke virker særlig godt.

Det er et gran af sandhed i selv de værste metoder og kure. Der er svagheder og mangler ved selv de bedste.

Min søgen efter de bedste metoder endte med en simpel konklusion ...

Kroppen klarer det som regel bedst selv

I mere end 40 år har jeg lært og praktiseret en lang række alternative metoder — vitaminterapi, homøopati, naturmedicin, afgiftningsprogrammer, faste, biopati, zoneterapi, akupunktur, irisdiagnose, magnetfeltterapi, kinesiologi og en masse andet fra den alternative verden.

Jeg har også igennem årene markedsført flere helseprodukter, og skrevet et godt stykke over hundrede artikler om alternative behandlingsmetoder.

Selv om jeg har studeret og praktiseret det meste, som virkede lovende, begyndte jeg også hurtigt at undersøge om det, jeg lærte fra overbevisende bøger og kurser, nu også holdt vand.

Det gjorde det sjældent.

Min lange rejse gennem den alternative jungle endte med, at jeg mistede tilliden til de fleste præparater og kure eller indså, at virkninger som regel overdrives eller er midlertidige.

I min søgen efter pålidelige metoder begyndte det at dæmre i 1988, efter jeg seriøst tog et emne op, som jeg kun overfladisk havde stiftet bekendtskab med helt tilbage i 1970, nemlig Naturlig Hygiejne. Og i årene 1988 til 1990 gennemførte jeg et omfattende korrespondancekursus i emnet fra Life Science Institut i Texas.

Jeg er ikke enig i alt, hvad Naturlig Hygiejne står for, men de grundlæggende principper og metoder er interessante. Fortalerne for Naturlig Hygiejne mener blandt andet, at den kraft, som opbygger en fuldt udviklet organisme fra et befrugtet æg, er den eneste helbredende kraft. — At helbredelse er en uophørlig kraft i enhver levende organisme, og det er ved at understøtte disse helbredende processer med ideelle livsbetingelser, at vi opnår de bedste resultater.

Jeg begyndte derefter at satse alt på at hjælpe mine klienter med at gennemføre meget omfattende ændringer i levevaner, med det formål at skabe de bedste betingelser for kroppens egne helbredende evner — uden eller stort set uden brug af behandling eller præparater.

Resultaterne var nærmest mirakuløse for de klienter, der kunne og ville følge mine anbefalinger.

I 1988 startede jeg Nomedica, der begyndte som en idealistisk forening, og siden da (især siden 1990) er det meste af min tid gået med at skrive artikler, nyhedsbreve, bøger og hjemmesider, med det formål at informere om naturlige løsninger — uden brug af skadelige eller tvivlsomme medikamenter og kure.

Du kan sandsynligvis i høj grad forbedre din sundhed og dit velbefindende ved at anvende de oplysninger, du kan læse om her på nomedica.dk

God fornøjelse :-)

John Buhl


Lidt flere detaljer

Jeg bliver af og til spurgt om, hvorfor jeg ikke omtaler eller anbefaler en eller flere af de metoder, som jeg har lært eller praktiseret — eller hvorfor jeg er kritisk overfor en bestemt metode, når jeg nu selv tidligere har brugt den. Andre spørger efter lidt flere detaljer om min baggrund eller holdninger.

Derfor her en lidt grundigere beskrivelse, som givetvis er helt uinteressant for de fleste, men jeg sparer tid ved blot at henvise til denne sige, i stedet for at forklare nogle af de samme ting igen og igen til forskellige læsere, der spørger.

Hvem eller hvad står bag Nomedica?

Det er udelukkende undertegnede, der står bag Nomedica og bestemmer, hvad siderne indeholder.

Nogle steder på nettet bliver mit navn sat i forbindelse med Scientology. Jeg har for mange år siden studeret og arbejdet med emnet, og der er flere spændende principper og metoder, som kan give udbytte, men emnet indeholder mindst lige så mange forkerte påstande og en meget skadelige form for indoktrinering, som jeg tager skarp afstand fra. Jeg er for længst blevet blacklistet af organisationen pga. min kritik af deres salgsmetoder, intolerance og misvisende markedsføring. Hverken jeg eller Nomedica har tilknytning til Scientology.

Andre påstande eller antydninger om, at jeg nok er ansat eller betalt af et medicinfirma, fordi jeg har en kritisk holdning overfor en stor del af de kosttilskud og naturlægemidler, der sælges — eller omvendt, at jeg nok bliver betalt af firmaer, der fremstiller naturmedicin, fordi jeg er kritisk overfor medicinindustrien, er næsten for tåbelige til, at jeg vil kommentere dem :-)

Jeg handler med firmaer, der fremstiller eller markedsfører vitaminer og andre kosttilskud, fordi jeg sælger visse kosttilskud, men ingen producenter af kosttilskud, naturlægemidler eller medicin har indflydelse på, hvad jeg skriver.

Intet på Nomedica bliver betalt, støttet eller bestemt af andre personer, firmaer, organisationer, foreninger e.l.

En alternativ verden ... lige fra starten

Jeg var 10 år gammel, da mine forældre (og andre i familien) blev grebet af ideen om UFO’er (1963), og der var ikke langt fra ideen om liv på andre planeter til andre alternative måder at anskue verden på.

Et par år efter i 1965-1966 begyndte min far sammen med min fætter og onkel selv at bygge ”De La Warr apparater” (Radioni).

Overbevisningen om, at Radioni virker, førte hurtigt til ideen om tankens kraft, fjernhealing, telepati og andre mere eller mindre okkulte eller spirituelle emner.

Få år senere var dele af familien og omgangskredsen i fuld gang med at undersøge eller arbejde med alternative metoder.

Yoga

Jeg begyndte blandt andet at dyrke yoga, og havde som teenager min første uforklarlige spirituelle oplevelse under en yoga-meditation. Jeg har ikke dyrket yoga siden, men mine og andres positive oplevelser med yoga, fik mig til i 2008 at udgive en bog af yogalærer Britt Søndergaard om filosofien bag yoga.

Læs evt. mere om yoga og Britts bog her.

Krishnamurti

I min ivrige søgen efter svar på nogle af de mere eller mindre underlige spørgsmål, jeg tumlede med, faldt jeg over Krishnamurti, som vel nærmest kan betegnes som en anti-guru. Jeg læste og diskuterede alt, hvad jeg kunne finde om og af ham.

Jeg mener stadig, at han har fat i den lange ende med mange ting. Og det er en skam, at han nærmest er gået i glemmebogen. Der er mange guldkorn i hans samtaler og bøger.

Astrologi

En mulig forklaring på, hvorfor folk er, som de er, hvorfor man selv er, som man er, eller hvorfor nogle mennesker pludselig rammes af sygdom eller ”skæbnen”, kunne måske findes indenfor astrologi. Det var i det mindste min tanke, da jeg i 1969-1970 ret seriøst studerede emnet og begyndte at lægge horoskoper for venner og bekendte.

Jeg tror ikke længere på astrologi. Jeg blev for længe siden (efter at have tjekket ideerne med blindtests) overbevist om, at stjerner og planeter på ingen måde bestemmer eller har indflydelse på, hvordan en person er, eller kan forudsige fremtidige begivenheder. Det ville jo også være helt ulogisk.

Biopati

Jeg har lært og arbejdet med Biopati. Min fætter — Kurt Winberg Nielsen — startede Biopati, og skrev en række bøger om emnet. I 1980 var jeg med til at starte Biopatisk Selskab og arbejdede med det i et år eller to, før jeg købte helsekostforretning og åbnede egen klinik.

Der er fornuftige ting i emnet, men man kan desværre ikke bruge en Biotron eller Vegatest til at se, hvilke sygdomme eller mangeltilstande, man lider af, som mange tror.

Helsekost og egne produkter

Et par år senere, da jeg stod i min nye helsekostforretning, var jeg sikker på, at i det mindste de fleste påstande, artikler og beretninger fra producenter af naturprodukter var sande.

Det var de ikke. Løfter om virkningerne var ofte vildt overdrevne.

Sådan er det stadig.

Jeg startede også i den periode et lille firma, Vitaking, og fik fremstillet og markedsførte forskellige produkter (bl.a. Maxi C, Maxi B og Multi-Max). Senere begyndte jeg at importere vitaminer og andre kosttilskud fra USA (og fik fremstillet flere produkter herhjemme og i USA — bl.a. All-in-One, BodyShape, stærke E-vitaminer, C-vitaminer og forskellige B-vitaminer).

Jeg har solgt Vitaking, og er ikke længere involveret i import, produktion eller markedsføring af produkter — bortset fra, at jeg stadig sælger lidt kosttilskud og naturlægemidler fra helseonline.dk

Kosttilskud og naturmedicin

Jeg har tidligere anbefalet høje doser af vitaminer og andre kosttilskud til at forebygge eller helbrede bestemte sygdomme. Det gør jeg ikke længere. Selv om fremgangsmåden i sjældne tilfælde kan have sin berettigelse, er den generelt set hverken en sikker eller god metode.

Jeg er ikke imod kosttilskud eller naturmedicin, når produkterne anvendes med fornuft. Det er blot vigtigt at forstå, at også visse naturprodukter kan have bivirkninger, og endda gøre skade, hvis de anvendes forkert. Og selv uskadelige præparater, kure eller behandling kan indirekte være med til at forhindre bedring eller helbredelse, hvis patienten sætter sin lid til præparater og kure i stedet for at ændre de vaner, der forårsager problemerne.

Brug derfor aldrig kosttilskud eller naturlægemidler som erstatning for at gennemføre gavnlige eller nødvendige ændringer i kostvaner, livsstil eller levevilkår.

Homøopati

Jeg har lært homøopati, og har vist stadig et diplom gemt væk i en kasse et eller andet sted, hvor det fremgår, at jeg er uddannet homøopat (hvis det bliver mellem os, indrømmer jeg gerne, at jeg modtog diplomet efter et overfladisk og elendigt kursus). Jeg studerede dog efterfølgende emnet ret grundigt, og har af og til skrevet lidt om det. Blandt andet her og her.

Homøopatiske midler er uden bivirkninger og på den måde uskadelige. Til gengæld tror jeg ikke på, at midlerne har nogen reel virkning — i det mindste ikke i den form, de kan købes i Danmark.

Emotional Frigørelses Teknik (EFT)

Jeg har lært og et par gange skrevet lidt om EFT, men har næsten ingen praktisk erfaring med metoden.

Det er en enkel metode, baseret på opdagelser gjort i slutningen af 80’erne af den amerikanske psykolog Roger Callahan. Han kaldte metoden for TFT (Tankefeltterapi). En af hans elever, Gary Craig, forenklede fremgangsmåden til en form, som stort set alle kan bruge, og kaldte teknikken EFT (Emotional Freedom Techniques).

Ingen ved præcist, hvordan eller hvorfor EFT (og TFT) virker, men indtil videre er den grundlæggende hypotese, at negative følelse skaber ubalance i kroppens energisystem, som derefter bliver bragt i balance igen ved, at behandleren banker let med fingerspidserne på bestemte akupunkturpunkter, mens klienten er fokuseret på problemet.

Jeg tror mest på, at EFT og TFT virker som en slags hypnose-terapi og/eller, at virkningen eller en del af virkningen skyldes, at personen tror på, at det virker (placebo).

Sedona og Release Technique

Jeg har lært nogle metoder, som går ud på at give slip på uønskede tanker, følelser og holdninger — især Sedona metoden. Metoden er meget enkel og kan læres af alle.

Der findes en næsten identisk metode, nemlig the Release Technique.

Efter min mening er der al mulig grund til at tage deres løfter med et stort gran salt, men både Sedona og Release Technique er interessante metoder, der handler om at give slip, og blive fri for uønskede følelser og tanker. Begge metoder er oprindeligt udviklet af den nu afdøde Lester Levinson.

Kinesiologi

Et emne, jeg har studeret ganske grundigt i en årrække og brugte en del, da jeg havde klinik, er kinesiologi. Behandling med kinesiologi kan lindre og give øget velvære.

De fleste kinesiologer bruger dog metoden til at teste, hvilke vitaminer eller andre præparater, patienten har brug for — eller til at diagnosticere sygdomme. Men en kinesiologitest kan ikke vise hvilke vitaminer, du eventuelt mangler, og kan heller ikke bruges til at stille diagnoser.

Zoneterapi, øreakupunktur, akupressur, vacumterapi, magnetfeltterapi mv.

Jeg har tidligere anbefalet eller anvendt mange andre terapiformer, som jeg ikke længere anbefaler eller bruger.

Jeg holder dog stadig af Zoneterapi, når blot den ikke bruges til at stille diagnoser (hvilket man ikke kan).

God zoneterapi vil næsten altid lindre, og er samtidig en fin anledning til fortrolige samtaler med klienten — inkl. vejledning i sundere kost og livsstil.

Akupunktur eller akupressur kan i nogle tilfælde lindre, men hjælper sjældent ret meget eller ret længe.

Jeg har tidligere i stor stil anvendt øreakupunktur som en metode til rygeafvænning eller til at dæmpe overvægtiges appetit — ofte med gode resultater.

Det er muligt, at virkningen mest eller udelukkende skyldes den såkaldte placebo effekt. Det ved jeg ikke.

Hverken akupunktur, øreakupunktur eller akupressur er gode til at forebygge eller helbrede sygdomme. Som metode til lindring af fx smerter og symptomer, har de deres berettigelse.

Magnetfeltterapi. I to korte perioder har jeg anvendt magnetfeltterapi — på Biopatisk selskab og senere på egen klinik — men kom til den konklusion, at metoden nok ikke virker og endda potentielt set kan have en negativ virkning. Det er i hvert fald tvivlsomt, at det er gavnligt at opholde sig i et kraftigt magnetfelt.

Der findes ingen dokumentation for, at bestemte ”frekvenser”, der indstilles til behandling af patienter, er godt for specifikke organer eller sygdomme. Det ligner mest gætteri eller ren snyd fra producenternes side.


Der er mange gode og spændende ideer og metoder i den alternative verden, men de kritiseres ofte (med rette) for ikke at være baseret på videnskabelig dokumentation, men ...

Er videnskab svaret?

Historien er fyldt med eksempler på mennesker, der er blevet kritiseret eller latterliggjort for deres ideer, for senere at blive helte, når det viser dig, at de alligevel havde ret.

Hvor ofte har vi ikke opdaget, at ”videnskabelige sandheder” senere bliver modificeret eller endda helt falder fra hinanden.

Nogle eksperter ynder at rakke eller se ned på mennesker, der ikke holder sig til ”videnskabelige facts”, eller som ikke har de ”rigtige uddannelser".

Det er klogt at være kritisk overfor udokumenterede påstande, men dumt at være blind for nye muligheder.

Det er indlysende, at videnskaben ikke er perfekt eller ufejlbarlig. Den er blot det bedste, vi umiddelbart har til at be- eller afkræfte forskellige ideer og muligheder.

Jeg bruger en del tid på at læse videnskabelige artikler, og refererer ofte til videnskabelige undersøgelser i de nyhedsbreve, jeg sender ud. Men jeg mener samtidig, at videnskab sjældent giver os klare svar.

Videnskaben kan give os fingerpeg, sandsynligheder, relative sandheder. I mangel på bedre er det godt nok, blot videnskab ikke bliver til religion, og derved gør os blinde for nye og måske bedre muligheder, som endnu ikke er tilstrækkelig undersøgt i videnskabelige studier.

Der er SÅ meget vi ikke ved om den verden, vi lever i, og hvordan tingene egentlig hænger sammen, at vi er bedst tjent med et åbent, tolerant og nysgerrigt sind — og ellers være gode ved hinanden.

Sidst revideret 04. juli 2015

Gratis nyhedsbreve:

Ugeskrift for lægfolk er et gratis nyhedsbrev om sund kost, livsstil mv. Udkommer hver uge via e-mail.
Tilmeld dig her >>

Slankenyt er et gratis nyhedsbrev om overvægt og slankekure.
Tilmeld dig her >>

Vegetarbladet er et gratis nyhedsbrev om vegetarkost. Tilmeld dig her >>


Om overvægt og slankekure
Hvordan slank? (den vigtigste side om emnet)
Den grundlæggende årsag til overvægt
Vægtkontrol
Hurtigere vægttab
Slankenyheder


Hvordan rask?
Gennemgå disse sider i rækkefølge:
Hvordan rask?
1) Spis dig sundere
2) Undgå stimulanser
3) Sov godt
4) Dyrk motion
5) Få nok sol og frisk luft
6) Rask uden medicin


Sygdomme og symptomer
Hvad er sygdom?
Sygdoms trinvise udvikling


Medicin
Lægemidler
Helbreder medicin?
Bivirkninger
Nedtrapning af medicin
Naturmedicin


Om sundhed og velvære
Hvad er sundhed
Kroppens immunforsvar
Den ideelle kost
kost og sundhed


Bøger:

Hvordan Rask?
Bogen beskriver de ændringer i kost, livsstil mv., der styrker kroppens helbredende evner.
Læs mere her.


Kunsten at ændre vaner  | e-bog
En bog om hvorfor det er så svært at ændre vaner, og hvad du gør for alligevel at klare det!
Læs mere her


Zoneterapi - lær det selv | e-bog
Læs mere her


Sikker Slank
Ned i vægt på en sund og sikker måde.
Læs mere her.


Bøger og helseprodukter online

Spar 5 - 30 % på populære kosttilskud, naturlægemidler mv. her: helseonline.dk


Teksterne på nomedica.dk er skrevet/redigeret af John Buhl.

Har du spørgsmål, kommentarer e.l., kan du skrive til mig på john(a)nomedica.dk

 

Copyright Nomedica v/John Buhl. | Persondatapolitik

Vigtige brugerbetingelser: Indholdet på Nomedica.dk er udelukkende til informationsbrug. Oplysningerne må på ingen måde bruges som erstatning for nødvendig lægebehandling. De må ikke og kan ikke bruges som grundlag for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Læs mere her.