Nomedica - den naturlige løsning

Om Nomedica Hvordan rask? Hvordan slank? Emner Butik
Til Nomedica startside Nomedica på Facebook   Ugeskrift for Lægfolk ARKIV  

 


Ugeskrift for lægfolk

Nyheder fra Nomedica uge 11, 2013


  1. Hvorfor er det så svært at spise sundt?
 

Idealer kan kun være fyrtårne, der letter vores orientering.

— U. Thant


Hvorfor er det så svært at spise sundt?

Der er ofte så stor en udfordring at gennemføre omfattende ændringer i kosten, at det er frustrerende både for personen selv og den diætist eller anden kostvejleder, der forsøger at få gennemført relevante kostændringer.

De fleste mennesker, der ønsker at ændre kostvaner, har ofte så svært ved at undvære de usunde fødevarer, de er vant til at spise, at de reelt ikke får ændret ret meget ved deres kost.

Hvorfor har mange mennesker svært ved at komme væk fra usunde kostvaner, selv om de ønsker det?

Jeg vil i denne artikel forsøge at argumentere for, at fødevareindustrien — og de eksperter de har hyret til at varetage deres interesser — har en stor del af skylden for:

  1. at mange mennesker er forvirrede med hensyn til, hvad der er sundt, og ikke forstår de forskellige udmeldinger der kommer fra eksperter
  2. at de fleste mennesker er så afhængige af junkmad, at det er uhyre svært at gennemføre større kostændringer.

I en international analyse af den indflydelse fødevareindustrien har på de politiske beslutninger vedr. sundhed har forskere fra Australien, Storbritannien, Brasilien og andre steder nu udtalt, at selvregulering har svigtet, og at det er på tide at branchen bliver reguleret strengere udefra.

Forskerne konkluderer nemlig, at multinationale selskaber gennem aggressiv markedsføring af ultra-forarbejdede føde- og drikkevarer er store drivkræfter bag verdens voksende epidemi af kroniske sygdomme som hjertesygdomme, kræft og diabetes.

Forskerne henviste til dokumenter fra industrien, som de siger afslører, hvordan virksomheder forsøger at forme sundhedslovgivning og undgå regulering. Det sker ved at "bygge institutionelle og finansielle forbindelser" med sundhedspersonale, ikke-statslige organisationer og sundhedsagenturer, forvrænge forskningsresultater og praktisere lobbyisme overfor politikere, så de modsætter sig sundhedsreformer.

Analyser af offentliggjort forskning viste, at den forskning, der udelukkende var sponsoreret af føde- og drikkevarevirksomheder, var fire til otte gange mere tilbøjelig til at nå frem til konklusioner, der favoriserede de pågældende virksomheder og deres produkter.

Forskernes udmelding er klar. De konkluderer, at enhver regering, der tager folkesundhed alvorlig, bør holde sine aktiviteter på folkesundhedsområdet adskilt fra indflydelse fra fødevareindustrien.(1)

Set herfra er den udbredte kostforvirring i befolkningen i stor udstrækning et resultat af forskere, der opnår en væsentlig økonomisk vinding ved at være for flinke overfor den fødevareindustri, der betaler deres forskning (eller som giver dem personlige indtægter).

Langt den meste forskning er seriøs og troværdig, men der er desværre også mange eksempler på, hvordan forskere (evt. i samarbejde med sponsorer) tilrettelægger undersøgelser på en måde, så de opnår et resultat, der vil gøre sponsorerne glade. Der er også mange eksempler på, at forskere fordrejer eller fortier detaljer eller formulerer deres konklusioner på en måde, så de tilgodeser bestemte firmaers interesser.

Fødevare- eller medicinproducenter har en naturlig interesse i at påvirke forskning i fødevarer og medicin, og hvordan den offentliggøres. Det klarer de blandt andet via de eksperter, de aflønner, og via den forskning, de sponsorerer.

I den omstridte rapport 'Myths, Presumptions, and Facts about Obesity', hvor Arne Astrup er medforfatter, får vi et lille indblik i hans økonomiske forbindelser til både medicinal- og fødevareindustrien. Der står, at dr. Astrup modtager betaling fra the Global Dairy Platform, Kraft Foods, Knowledge Institute for Beer, McDonald's Global Advisory Council, Arena Pharmaceuticals, Basic Research, Novo Nordisk, Pathway Genomics, Jenny Craig og Vivus.(2)

Det er en ganske imponerende liste af medicinal- og fødevarefirmaer, som måske vores mest citerede "slankedoktor" og leder af Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet har økonomiske forbindelser til.

Dermed er ikke sagt, at Astrup har ladet sine økonomiske interesser påvirke hans forskning eller farver den måde, han formidler den på. Det må du selv vurdere. Jeg nævner blot dette som et eksempel på de tætte økonomiske forbindelser, der kan være mellem forskere/eksperter og producenter af medicin eller fødevarer.

Der er flere grund til at være på vagt overfor den måde fødevareindustrien arbejder på.

Manipulation med fødevarer og hjernekemi

De færreste er klar over, hvor mange resurser fødevareproducenter bruger på at lokke os til at købe mad og drikkevarer — igen og igen — som reelt skader vores helbred.

Avisen The New York Times bringer en interessant omtale af New York Times journalist Michael Moss og hans kommende bog “Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us.”

Artiklen beskriver, hvordan store fødevareproducenter bruger mange millioner på at teste og udvikle produkter, der giver dig den bedst mulige fornemmelse, når du putter dem i munden. Det er produkter, der bliver fremstillet, så de snyder din krops indbyggede evne til at fornemme kalorieindholdet i det, du spiser. Din hjerne bliver snydt til at tro, at produktet ikke eller næsten ikke indeholder kalorier.

Disse produkter bliver ifølge Michael Moss helt bevidst designet til at gøre dig afhængig af dem.

Moss skriver: "Hvad jeg fandt, over fire års research og rapportering, var en bevidst indsats — der finder sted i laboratorier og markedsføringsmøder — for at gøre folk afhængige af fødevarer, der er bekvemme og billige." (3)

Hvis du indtager for meget forarbejdet eller ultra-forarbejdet mad, sætter du kroppens naturlige appetitregulering og fornemmelse af kalorieindhold i maden ud af spil.

Resultatet er, at du nærmest ikke kan undgå at overspise.

Selv om der er en klar og veldokumenteret sammenhæng mellem øget forekomst af en lang række sygdomme og junkmad, er det den almindelige opfattelse, at eftersom folk selv bestemmer, hvad de køber og spiser, kan de jo bare lade være med at købe/spise disse fødevarer.

Derfor accepterer vi stiltiende, at millioner af mennesker bliver afhængige og syge af ultra-forarbejdede fødevarer, der bevidst er designet til gøre os afhængige eller i det mindste let giver os en stærk trang og lyst til at købe dem igen og igen.

Vi har naturligvis altid et valg, men efter min mening har fødevareindustrien et kæmpe medansvar — både når de fremstiller, og når de markedsfører deres produkter.

Har du nogensinde prøvet at fortælle en ryger, at han har et valg, og han da bare skal holde op?

Eller fortalt en alkoholiker, hvor let det er at holde op med at drikke?

Eller tænkt at narkomaner da selv er ude om det, for de kunne da bare have ladet være med at begynde?

Eller fortalt (eller tænkt) at en svært overvægtig har en svag karakter, for det er da let at undgå for meget af det, der feder?

Det er for letkøbt, misvisende og på ingen måde effektivt, at skyde skylden for afhængigheden på den afhængige — og blot påstå, at det alene er et spørgsmål om selvkontrol og valg.

Selv om vi har beviser for, at junkmad fører til eller medvirker til hele spektret af den moderne civilisations helbredsulykker — inkl. diabetes, forhøjet blodtryk, fedme, hjertesygdomme, fordøjelsesproblemer, gigt og kræft — tillader lovgivningen alligevel i alt for stor udstrækning, at industrien vildleder og manipulerer.

Der er med rette advarsler om sundhedsrisikoen på cigaretpakkerne, hvorimod meget junkmad præsenteres som sundt — ja i nogle tilfælde har visse produkter endog et nøglehulsmærke eller andet mærke, som overbeviser kunden om, at de vælger det sunde.

Når fødevareindustrien med ufine metoder og vildledning lokker os til at købe sundhedsskadelige produkter, som vi bliver mere eller mindre afhængige af, er konsekvenserne for befolkningens sundhed langt værre, end de fleste kan forestille sig.

Et firma skal naturligvis have lov til at markedsføre og sælge deres produkter, men hvor går grænsen?

En fremtidig generation af junkmad junkier?

Endnu mere alarmerende er ny forskning, der tyder på, at junkmad under graviditeten kan resultere i børn, der er afhængige eller som lettere bliver afhængige af usunde fødevarer.

Forsøg med rotter, der blev givet forskelligt foder under graviditeten, viser nemlig, at junkmad under graviditeten giver ændringer i hjernen hos fostret.

Forsøget tyder på, at gravide, der spiser junkmad under graviditeten ændrer udviklingen af opioid signalvejen i barnets hjerne, hvilket resulterer i nedsat følsomhed, der gør, at babyer er mindre følsomme over for de opioider, som frigives ved indtagelse af fødevarer, der har et højt indhold af fedt og sukker. Resultatet er, at disse børn fødes med en højere "tolerance" overfor junkmad, hvorefter der skal mere til, før de opnår en "feel good" respons.(4)

Dette studie fik lægen og chefredaktøren Gerald Weissmann for FASEB journalen (Federation of American Societies for Experimental Biology) til at udtale: "Denne undersøgelse viser, at afhængighed af junkmad er en sand afhængighed. Junkmad engagerer den samme kropskemi som opium, morfin eller heroin. Trist at sige, junkmad under graviditeten får børnene til at blive junkmad junkier."

Jeg er ikke fortaler for, at vi skal forbyde skodmad eller, at vi ikke må nyde det "forbudte". Jeg mener, at vi skal være tolerante, og lade folk spise og leve præcist, som de vil, så længe de ikke skader andre.

Men vi bliver ganske enkelt nødt til at få bedre styr på de dele af fødevareindustrien, der både bevidst vildleder og bevidst forsøger at gøre os afhængige af ultra-raffinerede fødevarer, der skader vores og vores efterkommeres helbred.


Kilder:

(1) Rob Moodie m.fl. Profits and pandemics: prevention of harmful effects of tobacco, alcohol, and ultra-processed food and drink industries. The Lancet. 23. februar 2013. Vol. 381No. 9867 pp 670-679

(2) Hele listen af økonomiske forbindelser (rapporteret i forbindelse med den pågældende undersøgelse) kan læses her:
Myths, Presumptions, and Facts about Obesity

(3) The Extraordinary Science of Addictive Junk Food

(4) Jessica R. Gugusheff, Zhi Yi Ong, and Beverly S. Muhlhausler. A maternal "junk-food" diet reduces sensitivity to the opioid antagonist naloxone in offspring postweaning. FASEB J March 2013 27:1275-1284, doi:10.1096/fj.12-217653. Abstract.


En dårlig vane er som en blød seng, let at komme i, men svær at komme ud af.

— Ukendt


   

Gratis nyhedsbreve:

Ugeskrift for lægfolk er et gratis nyhedsbrev om sund kost, livsstil mv. Udkommer hver uge via e-mail.
Tilmeld dig her >>

Slankenyt er et gratis nyhedsbrev om overvægt og slankekure.
Tilmeld dig her >>

Vegetarbladet er et gratis nyhedsbrev om vegetarkost. Tilmeld dig her >>


Om overvægt og slankekure
Hvordan slank? (den vigtigste side om emnet)
Den grundlæggende årsag til overvægt
Vægtkontrol
Hurtigere vægttab
Slankenyheder


Hvordan rask?
Gennemgå disse sider i rækkefølge:
Hvordan rask?
1) Spis dig sundere
2) Undgå stimulanser
3) Sov godt
4) Dyrk motion
5) Få nok sol og frisk luft
6) Rask uden medicin


Sygdomme og symptomer
Hvad er sygdom?
Sygdoms trinvise udvikling


Medicin
Lægemidler
Helbreder medicin?
Bivirkninger
Nedtrapning af medicin
Naturmedicin


Om sundhed og velvære
Hvad er sundhed
Kroppens immunforsvar
Den ideelle kost
kost og sundhed


Bøger:

Hvordan Rask?
Bogen beskriver de ændringer i kost, livsstil mv., der styrker kroppens helbredende evner.
Læs mere her.


Kunsten at ændre vaner  | e-bog
En bog om hvorfor det er så svært at ændre vaner, og hvad du gør for alligevel at klare det!
Læs mere her


Zoneterapi - lær det selv | e-bog
Læs mere her


Sikker Slank
Ned i vægt på en sund og sikker måde.
Læs mere her.


Bøger og helseprodukter online

Spar 5 - 30 % på populære kosttilskud, naturlægemidler mv. her: helseonline.dk


Teksterne på nomedica.dk er skrevet/redigeret af John Buhl.

Har du spørgsmål, kommentarer e.l., kan du skrive til mig på john(a)nomedica.dk

 

Copyright Nomedica v/John Buhl. | Persondatapolitik

Vigtige brugerbetingelser: Indholdet på Nomedica.dk er udelukkende til informationsbrug. Oplysningerne må på ingen måde bruges som erstatning for nødvendig lægebehandling. De må ikke og kan ikke bruges som grundlag for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Læs mere her.